การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธ์ resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธ์ resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
ชื่อเรื่อง :
การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธ์ resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จริยา หาญวจนวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
บรรจบ ศรีภา, วิจิตรา ทัศนียกุล, นิษณา นามวาท
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จริยา หาญวจนวงศ์. 2552. การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธ์ resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

จริยา หาญวจนวงศ์. (2552) การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธ์ resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

จริยา หาญวจนวงศ์. การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธ์ resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.

จริยา หาญวจนวงศ์. (2552) การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธ์ resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.