การรำในพิธีทำศพแบบนกทัสดีลิงค์ ในอุบลราชธานี
การรำในพิธีทำศพแบบนกทัสดีลิงค์ ในอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง :
การรำในพิธีทำศพแบบนกทัสดีลิงค์ ในอุบลราชธานี
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิราณี แว่นทอง
ผู้แต่งร่วม :
-

วิราณี แว่นทอง. 2551. การรำในพิธีทำศพแบบนกทัสดีลิงค์ ในอุบลราชธานี. คณะศิลปกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วิราณี แว่นทอง. (2551) การรำในพิธีทำศพแบบนกทัสดีลิงค์ ในอุบลราชธานี . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วิราณี แว่นทอง. การรำในพิธีทำศพแบบนกทัสดีลิงค์ ในอุบลราชธานี. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

วิราณี แว่นทอง. (2551) การรำในพิธีทำศพแบบนกทัสดีลิงค์ ในอุบลราชธานี . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
โนราผู้หญิง
อรวรรณ สันโลหะ