สภาวะที่เหมาะสม ในการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกจากก๊าซชีวภาพ โดยถังกรองชีวภาพด้วยเชื้อที่คัดเลือก
สภาวะที่เหมาะสม ในการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกจากก๊าซชีวภาพ โดยถังกรองชีวภาพด้วยเชื้อที่คัดเลือก
ชื่อเรื่อง :
สภาวะที่เหมาะสม ในการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกจากก๊าซชีวภาพ โดยถังกรองชีวภาพด้วยเชื้อที่คัดเลือก
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุลาวัลย์ จันทิม
ผู้แต่งร่วม :
เสนีย์ กาญจนวงศ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุลาวัลย์ จันทิม. 2552. สภาวะที่เหมาะสม ในการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกจากก๊าซชีวภาพ โดยถังกรองชีวภาพด้วยเชื้อที่คัดเลือก. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

สุลาวัลย์ จันทิม. (2552) สภาวะที่เหมาะสม ในการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกจากก๊าซชีวภาพ โดยถังกรองชีวภาพด้วยเชื้อที่คัดเลือก . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

สุลาวัลย์ จันทิม. สภาวะที่เหมาะสม ในการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกจากก๊าซชีวภาพ โดยถังกรองชีวภาพด้วยเชื้อที่คัดเลือก. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

สุลาวัลย์ จันทิม. (2552) สภาวะที่เหมาะสม ในการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกจากก๊าซชีวภาพ โดยถังกรองชีวภาพด้วยเชื้อที่คัดเลือก . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 28
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 28
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0