พฤติกรรมเสี่ยงของนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
พฤติกรรมเสี่ยงของนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ชื่อเรื่อง :
พฤติกรรมเสี่ยงของนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรรณรัตน์ รัตนวรางค์
ผู้แต่งร่วม :
จารุวรรณ ขำเพชร

วรรณรัตน์ รัตนวรางค์,จารุวรรณ ขำเพชร. 2548. พฤติกรรมเสี่ยงของนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. กรุงเทพฯ:ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;

วรรณรัตน์ รัตนวรางค์,จารุวรรณ ขำเพชร. (2548) พฤติกรรมเสี่ยงของนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:กรุงเทพฯ.

วรรณรัตน์ รัตนวรางค์,จารุวรรณ ขำเพชร. พฤติกรรมเสี่ยงของนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. กรุงเทพฯ:ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548. Print.

วรรณรัตน์ รัตนวรางค์,จารุวรรณ ขำเพชร. (2548) พฤติกรรมเสี่ยงของนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:กรุงเทพฯ.