อิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็ง ต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็คทริคของอลูมิเนียมเกรด 6063
อิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็ง ต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็คทริคของอลูมิเนียมเกรด 6063
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็ง ต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็คทริคของอลูมิเนียมเกรด 6063
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จุมพฏ วานิชสัมพันธ์
ผู้แต่งร่วม :
ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จุมพฏ วานิชสัมพันธ์. 2551. อิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็ง ต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็คทริคของอลูมิเนียมเกรด 6063. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

จุมพฏ วานิชสัมพันธ์. (2551) อิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็ง ต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็คทริคของอลูมิเนียมเกรด 6063 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

จุมพฏ วานิชสัมพันธ์. อิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็ง ต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็คทริคของอลูมิเนียมเกรด 6063. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551.

จุมพฏ วานิชสัมพันธ์. (2551) อิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็ง ต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็คทริคของอลูมิเนียมเกรด 6063 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.