การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างแตง โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี
การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างแตง โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างแตง โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศรีหรรษา มลิจารย์
ผู้แต่งร่วม :
-

ศรีหรรษา มลิจารย์. 2551. การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างแตง โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ศรีหรรษา มลิจารย์. (2551) การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างแตง โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ศรีหรรษา มลิจารย์. การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างแตง โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.

ศรีหรรษา มลิจารย์. (2551) การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างแตง โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.