การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน
การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน
ชื่อเรื่อง :
การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไพโรจน์ คีรีรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์

ไพโรจน์ คีรีรัตน์,พูนสุข ประเสริฐสรรพ์. 2552. การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน. สงขลา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

ไพโรจน์ คีรีรัตน์,พูนสุข ประเสริฐสรรพ์. (2552) การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

ไพโรจน์ คีรีรัตน์,พูนสุข ประเสริฐสรรพ์. การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน. สงขลา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552. Print.

ไพโรจน์ คีรีรัตน์,พูนสุข ประเสริฐสรรพ์. (2552) การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.