ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน
ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน
ชื่อเรื่อง :
ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริพงษ์ เปรมจิต
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิริพงษ์ เปรมจิต. 2551. ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน. พิษณุโลก:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร;

ศิริพงษ์ เปรมจิต. (2551) ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

ศิริพงษ์ เปรมจิต. ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน. พิษณุโลก:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. Print.

ศิริพงษ์ เปรมจิต. (2551) ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0