การศึกษาชีววิทยาของสมุนไพรพื้นบ้านเพี้ยฟาน [Clausena excavata Burm.F.] การสกัดแยกสารทุติยภูมิ อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ต่อการสร้างสารทุติยภูมิ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการสกัดแยกสารทุติยภูมิ
การศึกษาชีววิทยาของสมุนไพรพื้นบ้านเพี้ยฟาน [Clausena excavata Burm.F.] การสกัดแยกสารทุติยภูมิ อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ต่อการสร้างสารทุติยภูมิ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการสกัดแยกสารทุติยภูมิ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาชีววิทยาของสมุนไพรพื้นบ้านเพี้ยฟาน [Clausena excavata Burm.F.] การสกัดแยกสารทุติยภูมิ อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ต่อการสร้างสารทุติยภูมิ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการสกัดแยกสารทุติยภูมิ
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นิรมล รังสยาธร
ผู้แต่งร่วม :
พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์

นิรมล รังสยาธร,พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์. 2551. การศึกษาชีววิทยาของสมุนไพรพื้นบ้านเพี้ยฟาน [Clausena excavata Burm.F.] การสกัดแยกสารทุติยภูมิ อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ต่อการสร้างสารทุติยภูมิ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการสกัดแยกสารทุติยภูมิ. พะเยา:มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา;

นิรมล รังสยาธร,พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์. (2551) การศึกษาชีววิทยาของสมุนไพรพื้นบ้านเพี้ยฟาน [Clausena excavata Burm.F.] การสกัดแยกสารทุติยภูมิ อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ต่อการสร้างสารทุติยภูมิ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการสกัดแยกสารทุติยภูมิ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา:พะเยา.

นิรมล รังสยาธร,พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์. การศึกษาชีววิทยาของสมุนไพรพื้นบ้านเพี้ยฟาน [Clausena excavata Burm.F.] การสกัดแยกสารทุติยภูมิ อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ต่อการสร้างสารทุติยภูมิ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการสกัดแยกสารทุติยภูมิ. พะเยา:มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา, 2551. Print.

นิรมล รังสยาธร,พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์. (2551) การศึกษาชีววิทยาของสมุนไพรพื้นบ้านเพี้ยฟาน [Clausena excavata Burm.F.] การสกัดแยกสารทุติยภูมิ อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ต่อการสร้างสารทุติยภูมิ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการสกัดแยกสารทุติยภูมิ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา:พะเยา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0