ผลของการใช้สารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิด ร่วมกับน้ำตาลต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้ สกุลหวาย
ผลของการใช้สารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิด ร่วมกับน้ำตาลต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้ สกุลหวาย
ชื่อเรื่อง :
ผลของการใช้สารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิด ร่วมกับน้ำตาลต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้ สกุลหวาย
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วาสนา ณ ฝั้น
ผู้แต่งร่วม :
นิธิยา รัตนาปนนท์, นัทรีญา นุเสน

วาสนา ณ ฝั้น and others. 2552. ผลของการใช้สารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิด ร่วมกับน้ำตาลต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้ สกุลหวาย. พะเยา:มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา;

วาสนา ณ ฝั้น and others. (2552) ผลของการใช้สารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิด ร่วมกับน้ำตาลต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้ สกุลหวาย. มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา:พะเยา.

วาสนา ณ ฝั้น and others. ผลของการใช้สารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิด ร่วมกับน้ำตาลต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้ สกุลหวาย. พะเยา:มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา, 2552. Print.

วาสนา ณ ฝั้น and others. (2552) ผลของการใช้สารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิด ร่วมกับน้ำตาลต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้ สกุลหวาย. มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา:พะเยา.