การสำรวจโรคพริกและการใช้สารสกัดจากสมุนไพรในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรกโนส
การสำรวจโรคพริกและการใช้สารสกัดจากสมุนไพรในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรกโนส
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจโรคพริกและการใช้สารสกัดจากสมุนไพรในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรกโนส
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
ผู้แต่งร่วม :
บุญฤทธิ์ สินค้างาม, บุหรัน พันธ์สวรรค์

วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก and others. 2549. การสำรวจโรคพริกและการใช้สารสกัดจากสมุนไพรในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรกโนส. พะเยา:มหาวิทยาลัยนเรศวร;

วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก and others. (2549) การสำรวจโรคพริกและการใช้สารสกัดจากสมุนไพรในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรกโนส. มหาวิทยาลัยนเรศวร:พะเยา.

วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก and others. การสำรวจโรคพริกและการใช้สารสกัดจากสมุนไพรในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรกโนส. พะเยา:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549. Print.

วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก and others. (2549) การสำรวจโรคพริกและการใช้สารสกัดจากสมุนไพรในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรกโนส. มหาวิทยาลัยนเรศวร:พะเยา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0