การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยเลือกวัสดุในการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยเลือกวัสดุในการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยเลือกวัสดุในการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ณัชวิชญ์ ติกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

ณัชวิชญ์ ติกุล. 2552. การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยเลือกวัสดุในการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา;

ณัชวิชญ์ ติกุล. (2552) การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยเลือกวัสดุในการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา:กรุงเทพฯ.

ณัชวิชญ์ ติกุล. การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยเลือกวัสดุในการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2552. Print.

ณัชวิชญ์ ติกุล. (2552) การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยเลือกวัสดุในการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา:กรุงเทพฯ.