การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสิน ในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก ที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า
การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสิน ในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก ที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า
ชื่อเรื่อง :
การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสิน ในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก ที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีรจิตต์ โชติมงคล
ผู้แต่งร่วม :
-

วีรจิตต์ โชติมงคล,วีรจิตต์ โชติมงคล..[และคนอื่นๆ]. 2550. การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสิน ในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก ที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

วีรจิตต์ โชติมงคล,วีรจิตต์ โชติมงคล..[และคนอื่นๆ]. (2550) การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสิน ในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก ที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

วีรจิตต์ โชติมงคล,วีรจิตต์ โชติมงคล..[และคนอื่นๆ]. การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสิน ในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก ที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.

วีรจิตต์ โชติมงคล,วีรจิตต์ โชติมงคล..[และคนอื่นๆ]. (2550) การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสิน ในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก ที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0