ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน
ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน
ชื่อเรื่อง :
ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ผ่องพรรณ อรุณแสง
ผู้แต่งร่วม :
-

ผ่องพรรณ อรุณแสง,ผ่องพรรณ อรุณแสง..[และคนอื่นๆ]. 2552. ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน. ขอนแก่น:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ผ่องพรรณ อรุณแสง,ผ่องพรรณ อรุณแสง..[และคนอื่นๆ]. (2552) ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

ผ่องพรรณ อรุณแสง,ผ่องพรรณ อรุณแสง..[และคนอื่นๆ]. ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน. ขอนแก่น:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.

ผ่องพรรณ อรุณแสง,ผ่องพรรณ อรุณแสง..[และคนอื่นๆ]. (2552) ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 12
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0