การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
ชื่อเรื่อง :
การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
ปี :
[2551]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นิลุบล กิจอันเจริญ
ผู้แต่งร่วม :
ชุติมา หาญจวณิช

นิลุบล กิจอันเจริญ,ชุติมา หาญจวนิช. [2551]. การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล. ขอนแก่น:ภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

นิลุบล กิจอันเจริญ,ชุติมา หาญจวนิช. ([2551]) การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล. ภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

นิลุบล กิจอันเจริญ,ชุติมา หาญจวนิช. การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล. ขอนแก่น:ภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2551]. Print.

นิลุบล กิจอันเจริญ,ชุติมา หาญจวนิช. ([2551]) การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล. ภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 9
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0