การวิเคราะห์ระบบทำความเย็นแบบดูดซับ โดยใช้แบบจำลองลัมป์พารามิเตอร์และแบบจำลองหนึ่งมิติ
การวิเคราะห์ระบบทำความเย็นแบบดูดซับ โดยใช้แบบจำลองลัมป์พารามิเตอร์และแบบจำลองหนึ่งมิติ
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ระบบทำความเย็นแบบดูดซับ โดยใช้แบบจำลองลัมป์พารามิเตอร์และแบบจำลองหนึ่งมิติ
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กีรติ แสงเทียนฉาย
ผู้แต่งร่วม :
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์, ระดม พงษ์วุฒิธรรม, อติพงศ์ นันทพันธุ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กีรติ แสงเทียนฉาย. 2552. การวิเคราะห์ระบบทำความเย็นแบบดูดซับ โดยใช้แบบจำลองลัมป์พารามิเตอร์และแบบจำลองหนึ่งมิติ. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

กีรติ แสงเทียนฉาย. (2552) การวิเคราะห์ระบบทำความเย็นแบบดูดซับ โดยใช้แบบจำลองลัมป์พารามิเตอร์และแบบจำลองหนึ่งมิติ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

กีรติ แสงเทียนฉาย. การวิเคราะห์ระบบทำความเย็นแบบดูดซับ โดยใช้แบบจำลองลัมป์พารามิเตอร์และแบบจำลองหนึ่งมิติ. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

กีรติ แสงเทียนฉาย. (2552) การวิเคราะห์ระบบทำความเย็นแบบดูดซับ โดยใช้แบบจำลองลัมป์พารามิเตอร์และแบบจำลองหนึ่งมิติ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0