การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบดูดซับ ที่มีการควบคุมโดยวาล์วแบบระบายความดัน
การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบดูดซับ ที่มีการควบคุมโดยวาล์วแบบระบายความดัน
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบดูดซับ ที่มีการควบคุมโดยวาล์วแบบระบายความดัน
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธีรนนท์ เอมเอี่ยม
ผู้แต่งร่วม :
วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์, ณัฐนี วรยศ, อติพงศ์ นันทพันธุ์, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธีรนนท์ เอมเอี่ยม. 2552. การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบดูดซับ ที่มีการควบคุมโดยวาล์วแบบระบายความดัน. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ธีรนนท์ เอมเอี่ยม. (2552) การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบดูดซับ ที่มีการควบคุมโดยวาล์วแบบระบายความดัน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ธีรนนท์ เอมเอี่ยม. การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบดูดซับ ที่มีการควบคุมโดยวาล์วแบบระบายความดัน. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

ธีรนนท์ เอมเอี่ยม. (2552) การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบดูดซับ ที่มีการควบคุมโดยวาล์วแบบระบายความดัน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 61
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 62
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0