การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชน ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชน ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว
ชื่อเรื่อง :
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชน ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิไลลักษณ์ กิติบุตร
ผู้แต่งร่วม :
-

วิไลลักษณ์ กิติบุตร. 2551. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชน ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

วิไลลักษณ์ กิติบุตร. (2551) การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชน ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

วิไลลักษณ์ กิติบุตร. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชน ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.

วิไลลักษณ์ กิติบุตร. (2551) การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชน ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0