การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลงในการกำจัดแมลงศัตรูผัก
การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลงในการกำจัดแมลงศัตรูผัก
ชื่อเรื่อง :
การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลงในการกำจัดแมลงศัตรูผัก
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พัชรินทร์ ครุฑเมือง
ผู้แต่งร่วม :
ศุภมิตร เมฆฉาย, อิศเรส เทียนทัด
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พัชรินทร์ ครุฑเมือง. 2552. การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลงในการกำจัดแมลงศัตรูผัก. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

พัชรินทร์ ครุฑเมือง. (2552) การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลงในการกำจัดแมลงศัตรูผัก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

พัชรินทร์ ครุฑเมือง. การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลงในการกำจัดแมลงศัตรูผัก. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.

พัชรินทร์ ครุฑเมือง. (2552) การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลงในการกำจัดแมลงศัตรูผัก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0