การเตรียมและคุณสมบัติเชิงกล ของซิลิกอนไนไตรด์ที่ใช้ซิลิกอนตั้งต้นจากขี้เถ้าแกลบ
การเตรียมและคุณสมบัติเชิงกล ของซิลิกอนไนไตรด์ที่ใช้ซิลิกอนตั้งต้นจากขี้เถ้าแกลบ
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมและคุณสมบัติเชิงกล ของซิลิกอนไนไตรด์ที่ใช้ซิลิกอนตั้งต้นจากขี้เถ้าแกลบ
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สันติ รัตนวีรนนท์
ผู้แต่งร่วม :
ดรุณี ผ่องสุวรรณ

สันติ รัตนวีรนนท์,ดรุณี ผ่องสุวรรณ. 2550. การเตรียมและคุณสมบัติเชิงกล ของซิลิกอนไนไตรด์ที่ใช้ซิลิกอนตั้งต้นจากขี้เถ้าแกลบ. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา;

สันติ รัตนวีรนนท์,ดรุณี ผ่องสุวรรณ. (2550) การเตรียมและคุณสมบัติเชิงกล ของซิลิกอนไนไตรด์ที่ใช้ซิลิกอนตั้งต้นจากขี้เถ้าแกลบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา:นครปฐม.

สันติ รัตนวีรนนท์,ดรุณี ผ่องสุวรรณ. การเตรียมและคุณสมบัติเชิงกล ของซิลิกอนไนไตรด์ที่ใช้ซิลิกอนตั้งต้นจากขี้เถ้าแกลบ. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา, 2550. Print.

สันติ รัตนวีรนนท์,ดรุณี ผ่องสุวรรณ. (2550) การเตรียมและคุณสมบัติเชิงกล ของซิลิกอนไนไตรด์ที่ใช้ซิลิกอนตั้งต้นจากขี้เถ้าแกลบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0