การประมาณค่าความน่าจะเป็นและการหาขนาดตัวอย่าง โดยใช้สมการเชฟบีเชฟ และโดยใช้การแจกแจง
การประมาณค่าความน่าจะเป็นและการหาขนาดตัวอย่าง โดยใช้สมการเชฟบีเชฟ และโดยใช้การแจกแจง
ชื่อเรื่อง :
การประมาณค่าความน่าจะเป็นและการหาขนาดตัวอย่าง โดยใช้สมการเชฟบีเชฟ และโดยใช้การแจกแจง
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ผู้แต่งร่วม :
-

สายชล สินสมบูรณ์ทอง. 2553. การประมาณค่าความน่าจะเป็นและการหาขนาดตัวอย่าง โดยใช้สมการเชฟบีเชฟ และโดยใช้การแจกแจง. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

สายชล สินสมบูรณ์ทอง. (2553) การประมาณค่าความน่าจะเป็นและการหาขนาดตัวอย่าง โดยใช้สมการเชฟบีเชฟ และโดยใช้การแจกแจง. คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

สายชล สินสมบูรณ์ทอง. การประมาณค่าความน่าจะเป็นและการหาขนาดตัวอย่าง โดยใช้สมการเชฟบีเชฟ และโดยใช้การแจกแจง. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553. Print.

สายชล สินสมบูรณ์ทอง. (2553) การประมาณค่าความน่าจะเป็นและการหาขนาดตัวอย่าง โดยใช้สมการเชฟบีเชฟ และโดยใช้การแจกแจง. คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0