การสร้างหน่วยสเกลเพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบของโลหะหนัก [โครเมียม แคดเมียม และสังกะสี] ที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์
การสร้างหน่วยสเกลเพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบของโลหะหนัก [โครเมียม แคดเมียม และสังกะสี] ที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์
ชื่อเรื่อง :
การสร้างหน่วยสเกลเพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบของโลหะหนัก [โครเมียม แคดเมียม และสังกะสี] ที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
ผู้แต่งร่วม :
ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์, จานุมาศ บุญสนิท

พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล and others. 2551. การสร้างหน่วยสเกลเพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบของโลหะหนัก [โครเมียม แคดเมียม และสังกะสี] ที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล and others. (2551) การสร้างหน่วยสเกลเพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบของโลหะหนัก [โครเมียม แคดเมียม และสังกะสี] ที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล and others. การสร้างหน่วยสเกลเพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบของโลหะหนัก [โครเมียม แคดเมียม และสังกะสี] ที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.

พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล and others. (2551) การสร้างหน่วยสเกลเพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบของโลหะหนัก [โครเมียม แคดเมียม และสังกะสี] ที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การชุบโครเมี่ยมบนพลาสติค
เสาวรจน์ ธรรมไพโรจน์