การผลิตโมดูลสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 เรื่องการสื่อความหมายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู
การผลิตโมดูลสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 เรื่องการสื่อความหมายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู
ชื่อเรื่อง :
การผลิตโมดูลสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 เรื่องการสื่อความหมายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู
ปี :
2528
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมพงษ์ บุญเลิศ
ผู้แต่งร่วม :
จันทร์ฉาย เตมิยาคาร, นิรุต สุพรรณชาติ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สมพงษ์ บุญเลิศ. 2528. การผลิตโมดูลสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 เรื่องการสื่อความหมายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

สมพงษ์ บุญเลิศ. (2528) การผลิตโมดูลสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 เรื่องการสื่อความหมายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

สมพงษ์ บุญเลิศ. การผลิตโมดูลสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 เรื่องการสื่อความหมายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528.

สมพงษ์ บุญเลิศ. (2528) การผลิตโมดูลสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 เรื่องการสื่อความหมายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.