การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วย ซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนที่สังเคราะห์จากไม้ยางพารา โดยวิธีอินพิลเทรชันด้วยความดัน
การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วย ซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนที่สังเคราะห์จากไม้ยางพารา โดยวิธีอินพิลเทรชันด้วยความดัน
ชื่อเรื่อง :
การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วย ซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนที่สังเคราะห์จากไม้ยางพารา โดยวิธีอินพิลเทรชันด้วยความดัน
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เจษฎา วรรณสินธุ์
ผู้แต่งร่วม :
สุธรรม นิยมวาส, นภิสพร มีมงคล

เจษฎา วรรณสินธุ์ and others. 2551. การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วย ซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนที่สังเคราะห์จากไม้ยางพารา โดยวิธีอินพิลเทรชันด้วยความดัน. สงขลา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

เจษฎา วรรณสินธุ์ and others. (2551) การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วย ซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนที่สังเคราะห์จากไม้ยางพารา โดยวิธีอินพิลเทรชันด้วยความดัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เจษฎา วรรณสินธุ์ and others. การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วย ซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนที่สังเคราะห์จากไม้ยางพารา โดยวิธีอินพิลเทรชันด้วยความดัน. สงขลา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551. Print.

เจษฎา วรรณสินธุ์ and others. (2551) การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วย ซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนที่สังเคราะห์จากไม้ยางพารา โดยวิธีอินพิลเทรชันด้วยความดัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0