การวัดแอกทิวิตีของเซลลูเลสจากเชื้อรา โดยวิธีย่อส่วนผ่านระบบประมวลผลทางภาพ
การวัดแอกทิวิตีของเซลลูเลสจากเชื้อรา โดยวิธีย่อส่วนผ่านระบบประมวลผลทางภาพ
ชื่อเรื่อง :
การวัดแอกทิวิตีของเซลลูเลสจากเชื้อรา โดยวิธีย่อส่วนผ่านระบบประมวลผลทางภาพ
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กันยาวรรณ สถิราวุธ
ผู้แต่งร่วม :
-

กันยาวรรณ สถิราวุธ. 2548. การวัดแอกทิวิตีของเซลลูเลสจากเชื้อรา โดยวิธีย่อส่วนผ่านระบบประมวลผลทางภาพ. คณะวิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กันยาวรรณ สถิราวุธ. (2548) การวัดแอกทิวิตีของเซลลูเลสจากเชื้อรา โดยวิธีย่อส่วนผ่านระบบประมวลผลทางภาพ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

กันยาวรรณ สถิราวุธ. การวัดแอกทิวิตีของเซลลูเลสจากเชื้อรา โดยวิธีย่อส่วนผ่านระบบประมวลผลทางภาพ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

กันยาวรรณ สถิราวุธ. (2548) การวัดแอกทิวิตีของเซลลูเลสจากเชื้อรา โดยวิธีย่อส่วนผ่านระบบประมวลผลทางภาพ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0