การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1
การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1
ชื่อเรื่อง :
การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดลฤดี สงวนเสริมศรี
ผู้แต่งร่วม :
-

ดลฤดี สงวนเสริมศรี,ดลฤดี สงวนเสริมศรี..[และคนอื่นๆ]. 2553. การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1. พิษณุโลก:คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร;

ดลฤดี สงวนเสริมศรี,ดลฤดี สงวนเสริมศรี..[และคนอื่นๆ]. (2553) การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

ดลฤดี สงวนเสริมศรี,ดลฤดี สงวนเสริมศรี..[และคนอื่นๆ]. การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1. พิษณุโลก:คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.

ดลฤดี สงวนเสริมศรี,ดลฤดี สงวนเสริมศรี..[และคนอื่นๆ]. (2553) การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.