การพัฒนาตำรับแคปซูลจากผงบัวบก [Centella asiatica, Linn.] เพื่อต้านการอักเสบ
การพัฒนาตำรับแคปซูลจากผงบัวบก [Centella asiatica, Linn.] เพื่อต้านการอักเสบ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาตำรับแคปซูลจากผงบัวบก [Centella asiatica, Linn.] เพื่อต้านการอักเสบ
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรัญญา มโนสร้อย
ผู้แต่งร่วม :
-

อรัญญา มโนสร้อย. 2552. การพัฒนาตำรับแคปซูลจากผงบัวบก [Centella asiatica, Linn.] เพื่อต้านการอักเสบ. เชียงใหม่:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

อรัญญา มโนสร้อย. (2552) การพัฒนาตำรับแคปซูลจากผงบัวบก [Centella asiatica, Linn.] เพื่อต้านการอักเสบ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

อรัญญา มโนสร้อย. การพัฒนาตำรับแคปซูลจากผงบัวบก [Centella asiatica, Linn.] เพื่อต้านการอักเสบ. เชียงใหม่:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.

อรัญญา มโนสร้อย. (2552) การพัฒนาตำรับแคปซูลจากผงบัวบก [Centella asiatica, Linn.] เพื่อต้านการอักเสบ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0