การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วยและมะละกอ
การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วยและมะละกอ
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วยและมะละกอ
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริธร ศิริอมรพรรณ
ผู้แต่งร่วม :
นเรศ มีใส

ศิริธร ศิริอมรพรรณ,นเรศ มีโส. 2552. การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วยและมะละกอ. มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม;

ศิริธร ศิริอมรพรรณ,นเรศ มีโส. (2552) การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วยและมะละกอ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:มหาสารคาม.

ศิริธร ศิริอมรพรรณ,นเรศ มีโส. การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วยและมะละกอ. มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552. Print.

ศิริธร ศิริอมรพรรณ,นเรศ มีโส. (2552) การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วยและมะละกอ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:มหาสารคาม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0