ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำ เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำ เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำ เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิตยา จันทร์ทอง
ผู้แต่งร่วม :
รุจ ศิริสัญลักษณ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นิตยา จันทร์ทอง. 2552. ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำ เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

นิตยา จันทร์ทอง. (2552) ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำ เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

นิตยา จันทร์ทอง. ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำ เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

นิตยา จันทร์ทอง. (2552) ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำ เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.