การศึกษาพันธุกรรมการดื้อยาและปัจจัยในการก่อความรุนแรงของโรคของเชื้อซาลโมเนลล่า เอ็นเทอริก้า ที่แยกได้จากห่วงโซ่อาหาร
การศึกษาพันธุกรรมการดื้อยาและปัจจัยในการก่อความรุนแรงของโรคของเชื้อซาลโมเนลล่า เอ็นเทอริก้า ที่แยกได้จากห่วงโซ่อาหาร
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาพันธุกรรมการดื้อยาและปัจจัยในการก่อความรุนแรงของโรคของเชื้อซาลโมเนลล่า เอ็นเทอริก้า ที่แยกได้จากห่วงโซ่อาหาร
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รุ่งทิพย์ ชวนชื่น
ผู้แต่งร่วม :
อลงกร อมรศิลป์

รุ่งทิพย์ ชวนชื่น,อลงกร อมรศิลป์. 2553. การศึกษาพันธุกรรมการดื้อยาและปัจจัยในการก่อความรุนแรงของโรคของเชื้อซาลโมเนลล่า เอ็นเทอริก้า ที่แยกได้จากห่วงโซ่อาหาร. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

รุ่งทิพย์ ชวนชื่น,อลงกร อมรศิลป์. (2553) การศึกษาพันธุกรรมการดื้อยาและปัจจัยในการก่อความรุนแรงของโรคของเชื้อซาลโมเนลล่า เอ็นเทอริก้า ที่แยกได้จากห่วงโซ่อาหาร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

รุ่งทิพย์ ชวนชื่น,อลงกร อมรศิลป์. การศึกษาพันธุกรรมการดื้อยาและปัจจัยในการก่อความรุนแรงของโรคของเชื้อซาลโมเนลล่า เอ็นเทอริก้า ที่แยกได้จากห่วงโซ่อาหาร. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.

รุ่งทิพย์ ชวนชื่น,อลงกร อมรศิลป์. (2553) การศึกษาพันธุกรรมการดื้อยาและปัจจัยในการก่อความรุนแรงของโรคของเชื้อซาลโมเนลล่า เอ็นเทอริก้า ที่แยกได้จากห่วงโซ่อาหาร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0