การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ
การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นันทกานต์ วงศ์เกษม
ผู้แต่งร่วม :
-

นันทกานต์ วงศ์เกษม. 2553. การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

นันทกานต์ วงศ์เกษม. (2553) การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

นันทกานต์ วงศ์เกษม. การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.

นันทกานต์ วงศ์เกษม. (2553) การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
วิศวกรรมแสงสว่าง
กิตติพงษ์ ตันมิตร