พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553
ชื่อเรื่อง :
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล
ผู้แต่งร่วม :
หทัยรัตน์ สุขศรี

พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล,หทัยรัตน์ สุขศรี. 2553. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553. ขอนแก่น:วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น;

พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล,หทัยรัตน์ สุขศรี. (2553) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น:ขอนแก่น.

พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล,หทัยรัตน์ สุขศรี. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553. ขอนแก่น:วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2553. Print.

พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล,หทัยรัตน์ สุขศรี. (2553) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น:ขอนแก่น.