การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเหนียวภายใต้การเก็บแบบเป่าด้วยอากาศเย็น
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเหนียวภายใต้การเก็บแบบเป่าด้วยอากาศเย็น
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเหนียวภายใต้การเก็บแบบเป่าด้วยอากาศเย็น
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ละมุล วิเศษ
ผู้แต่งร่วม :
-

ละมุล วิเศษ. 2552. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเหนียวภายใต้การเก็บแบบเป่าด้วยอากาศเย็น. มหาสารคาม:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม;

ละมุล วิเศษ. (2552) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเหนียวภายใต้การเก็บแบบเป่าด้วยอากาศเย็น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:มหาสารคาม.

ละมุล วิเศษ. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเหนียวภายใต้การเก็บแบบเป่าด้วยอากาศเย็น. มหาสารคาม:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552. Print.

ละมุล วิเศษ. (2552) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเหนียวภายใต้การเก็บแบบเป่าด้วยอากาศเย็น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:มหาสารคาม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0