การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดที่ได้จากสบู่ดำ
การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดที่ได้จากสบู่ดำ
ชื่อเรื่อง :
การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดที่ได้จากสบู่ดำ
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เฉลิม เรืองวิริยะชัย
ผู้แต่งร่วม :
-

เฉลิม เรืองวิริยะชัย. 2553. การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดที่ได้จากสบู่ดำ. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

เฉลิม เรืองวิริยะชัย. (2553) การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดที่ได้จากสบู่ดำ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เฉลิม เรืองวิริยะชัย. การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดที่ได้จากสบู่ดำ. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.

เฉลิม เรืองวิริยะชัย. (2553) การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดที่ได้จากสบู่ดำ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0