ความชุกของเชื้อ Mycoplasma bovis และแบคทีเรียชนิดอื่นที่ก่อโรคเต้านมอักเสบติดต่อในโคนม ในเขตจังหวัดขอนแก่น
ความชุกของเชื้อ Mycoplasma bovis และแบคทีเรียชนิดอื่นที่ก่อโรคเต้านมอักเสบติดต่อในโคนม ในเขตจังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง :
ความชุกของเชื้อ Mycoplasma bovis และแบคทีเรียชนิดอื่นที่ก่อโรคเต้านมอักเสบติดต่อในโคนม ในเขตจังหวัดขอนแก่น
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จารุวรรณ คำพา
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จารุวรรณ คำพา. 2553. ความชุกของเชื้อ Mycoplasma bovis และแบคทีเรียชนิดอื่นที่ก่อโรคเต้านมอักเสบติดต่อในโคนม ในเขตจังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

จารุวรรณ คำพา. (2553) ความชุกของเชื้อ Mycoplasma bovis และแบคทีเรียชนิดอื่นที่ก่อโรคเต้านมอักเสบติดต่อในโคนม ในเขตจังหวัดขอนแก่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

จารุวรรณ คำพา. ความชุกของเชื้อ Mycoplasma bovis และแบคทีเรียชนิดอื่นที่ก่อโรคเต้านมอักเสบติดต่อในโคนม ในเขตจังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.

จารุวรรณ คำพา. (2553) ความชุกของเชื้อ Mycoplasma bovis และแบคทีเรียชนิดอื่นที่ก่อโรคเต้านมอักเสบติดต่อในโคนม ในเขตจังหวัดขอนแก่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 13
Full-Text :
 57
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 9
วิชาการ :
 61
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อและโคนมในเขตร้อนชื้น
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์