เปรียบเทียบโครงข่ายประสาทเทียมกับการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล
เปรียบเทียบโครงข่ายประสาทเทียมกับการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล
ชื่อเรื่อง :
เปรียบเทียบโครงข่ายประสาทเทียมกับการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิยม สุทธหลวง
ผู้แต่งร่วม :
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นิยม สุทธหลวง. 2551. เปรียบเทียบโครงข่ายประสาทเทียมกับการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ;

นิยม สุทธหลวง. (2551) เปรียบเทียบโครงข่ายประสาทเทียมกับการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

นิยม สุทธหลวง. เปรียบเทียบโครงข่ายประสาทเทียมกับการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.

นิยม สุทธหลวง. (2551) เปรียบเทียบโครงข่ายประสาทเทียมกับการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 21
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 17
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การจดจำรูปแบบใบหน้ามนุษย์
วาภิรมย์ มนัสรังษี