การพัฒนากลิ่นรสน้ำสำรองพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง
การพัฒนากลิ่นรสน้ำสำรองพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากลิ่นรสน้ำสำรองพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กุลพร พุทธมี
ผู้แต่งร่วม :
เดือนรุ่ง เบญจมาศ, จิรพร สวัสดิการ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กุลพร พุทธมี. 2552. การพัฒนากลิ่นรสน้ำสำรองพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง. จันทบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี;

กุลพร พุทธมี. (2552) การพัฒนากลิ่นรสน้ำสำรองพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี:จันทบุรี.

กุลพร พุทธมี. การพัฒนากลิ่นรสน้ำสำรองพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง. จันทบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2552. Print.

กุลพร พุทธมี. (2552) การพัฒนากลิ่นรสน้ำสำรองพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี:จันทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0