การตรวจหาป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียม และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับเทาแบบหลายส่วน
การตรวจหาป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียม และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับเทาแบบหลายส่วน
ชื่อเรื่อง :
การตรวจหาป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียม และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับเทาแบบหลายส่วน
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิวัฒน์ พัฒนาศรีรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
สืบสกุล พิภพมงคล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิวัฒน์ พัฒนาศรีรัตน์. 2552. การตรวจหาป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียม และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับเทาแบบหลายส่วน. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วิวัฒน์ พัฒนาศรีรัตน์. (2552) การตรวจหาป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียม และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับเทาแบบหลายส่วน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วิวัฒน์ พัฒนาศรีรัตน์. การตรวจหาป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียม และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับเทาแบบหลายส่วน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

วิวัฒน์ พัฒนาศรีรัตน์. (2552) การตรวจหาป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียม และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับเทาแบบหลายส่วน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1