การพัฒนาระบบจัดการสื่อการเรียนรู้เชิงวัตถุ ตามรูปแบบการเรียนการสอน TCT-IDM
การพัฒนาระบบจัดการสื่อการเรียนรู้เชิงวัตถุ ตามรูปแบบการเรียนการสอน TCT-IDM
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบจัดการสื่อการเรียนรู้เชิงวัตถุ ตามรูปแบบการเรียนการสอน TCT-IDM
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทัศนีย์ ช่วยเกิด
ผู้แต่งร่วม :
-

ทัศนีย์ ช่วยเกิด. 2552. การพัฒนาระบบจัดการสื่อการเรียนรู้เชิงวัตถุ ตามรูปแบบการเรียนการสอน TCT-IDM. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ;

ทัศนีย์ ช่วยเกิด. (2552) การพัฒนาระบบจัดการสื่อการเรียนรู้เชิงวัตถุ ตามรูปแบบการเรียนการสอน TCT-IDM . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

ทัศนีย์ ช่วยเกิด. การพัฒนาระบบจัดการสื่อการเรียนรู้เชิงวัตถุ ตามรูปแบบการเรียนการสอน TCT-IDM. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.

ทัศนีย์ ช่วยเกิด. (2552) การพัฒนาระบบจัดการสื่อการเรียนรู้เชิงวัตถุ ตามรูปแบบการเรียนการสอน TCT-IDM . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0