การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ ในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ ในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ ในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุรพล ดำรงกิตติกุล
ผู้แต่งร่วม :
นพวรรณ บุญธรรม, บัณฑูร พิทักษ์วงศ์

สุรพล ดำรงกิตติกุล and others. 2553. การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ ในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่;

สุรพล ดำรงกิตติกุล and others. (2553) การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ ในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่:เชียงใหม่.

สุรพล ดำรงกิตติกุล and others. การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ ในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2553. Print.

สุรพล ดำรงกิตติกุล and others. (2553) การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ ในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0