ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 [พ.ศ.2551]
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 [พ.ศ.2551]
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 [พ.ศ.2551]
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บุปผา ศิริรัศมี
ผู้แต่งร่วม :
-

บุปผา ศิริรัศมี,บุปผา ศิริรัศมี..[และคนอื่นๆ]. 2553. ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 [พ.ศ.2551]. นครปฐม:สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล;

บุปผา ศิริรัศมี,บุปผา ศิริรัศมี..[และคนอื่นๆ]. (2553) ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 [พ.ศ.2551]. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล:นครปฐม.

บุปผา ศิริรัศมี,บุปผา ศิริรัศมี..[และคนอื่นๆ]. ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 [พ.ศ.2551]. นครปฐม:สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553. Print.

บุปผา ศิริรัศมี,บุปผา ศิริรัศมี..[และคนอื่นๆ]. (2553) ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 [พ.ศ.2551]. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0