ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดร่วมกับการกดจุดต่ออาการคลื่นไส้ อาเจียน ขย้อน ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางนรีเวชกรรม
ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดร่วมกับการกดจุดต่ออาการคลื่นไส้ อาเจียน ขย้อน ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางนรีเวชกรรม
ชื่อเรื่อง :
ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดร่วมกับการกดจุดต่ออาการคลื่นไส้ อาเจียน ขย้อน ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางนรีเวชกรรม
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศศิสกุล จันทรศรี
ผู้แต่งร่วม :
สุรีพร ธนศิลป์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศศิสกุล จันทรศรี. 2552. ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดร่วมกับการกดจุดต่ออาการคลื่นไส้ อาเจียน ขย้อน ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางนรีเวชกรรม. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ศศิสกุล จันทรศรี. (2552) ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดร่วมกับการกดจุดต่ออาการคลื่นไส้ อาเจียน ขย้อน ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางนรีเวชกรรม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ศศิสกุล จันทรศรี. ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดร่วมกับการกดจุดต่ออาการคลื่นไส้ อาเจียน ขย้อน ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางนรีเวชกรรม. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

ศศิสกุล จันทรศรี. (2552) ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดร่วมกับการกดจุดต่ออาการคลื่นไส้ อาเจียน ขย้อน ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางนรีเวชกรรม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0