การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมอง
การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมอง
ชื่อเรื่อง :
การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมอง
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มนัสนันท์ ศรีคำ
ผู้แต่งร่วม :
ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มนัสนันท์ ศรีคำ. 2552. การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมอง. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

มนัสนันท์ ศรีคำ. (2552) การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมอง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

มนัสนันท์ ศรีคำ. การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมอง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

มนัสนันท์ ศรีคำ. (2552) การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมอง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0