เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชน สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชน สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชน สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรภัทร์ ลือบุญธวัชชัย
ผู้แต่งร่วม :
นิลุบล คล่องเวสสะ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พรภัทร์ ลือบุญธวัชชัย. 2552. เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชน สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พรภัทร์ ลือบุญธวัชชัย. (2552) เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชน สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พรภัทร์ ลือบุญธวัชชัย. เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชน สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

พรภัทร์ ลือบุญธวัชชัย. (2552) เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชน สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0