การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAHs ในหอยแมลงภู่
การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAHs ในหอยแมลงภู่
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAHs ในหอยแมลงภู่
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปภาศิริ บาร์เนท
ผู้แต่งร่วม :
พิชาญ สว่างวงศ์, ไพฑูรย์ มกกงไผ่

ปภาศิริ บาร์เนท and others. 2551. การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAHs ในหอยแมลงภู่. ชลบุรี:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา;

ปภาศิริ บาร์เนท and others. (2551) การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAHs ในหอยแมลงภู่. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

ปภาศิริ บาร์เนท and others. การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAHs ในหอยแมลงภู่. ชลบุรี:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551. Print.

ปภาศิริ บาร์เนท and others. (2551) การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAHs ในหอยแมลงภู่. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.