การประเมินประสิทธิภาพระบบคัดกรองอีเมลขยะโดยเจ้าของอีเมล
การประเมินประสิทธิภาพระบบคัดกรองอีเมลขยะโดยเจ้าของอีเมล
ชื่อเรื่อง :
การประเมินประสิทธิภาพระบบคัดกรองอีเมลขยะโดยเจ้าของอีเมล
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อรรถกร องค์ศิริพร
ผู้แต่งร่วม :
ยรรยง เต็งอำนวย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อรรถกร องค์ศิริพร. 2552. การประเมินประสิทธิภาพระบบคัดกรองอีเมลขยะโดยเจ้าของอีเมล. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อรรถกร องค์ศิริพร. (2552) การประเมินประสิทธิภาพระบบคัดกรองอีเมลขยะโดยเจ้าของอีเมล . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อรรถกร องค์ศิริพร. การประเมินประสิทธิภาพระบบคัดกรองอีเมลขยะโดยเจ้าของอีเมล. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

อรรถกร องค์ศิริพร. (2552) การประเมินประสิทธิภาพระบบคัดกรองอีเมลขยะโดยเจ้าของอีเมล . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0