อำนาจรัฐกับการดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหาย
อำนาจรัฐกับการดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหาย
ชื่อเรื่อง :
อำนาจรัฐกับการดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหาย
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พนา โสตถิยาภัย
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พนา โสตถิยาภัย. 2553. อำนาจรัฐกับการดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหาย. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

พนา โสตถิยาภัย. (2553) อำนาจรัฐกับการดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหาย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

พนา โสตถิยาภัย. อำนาจรัฐกับการดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหาย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553.

พนา โสตถิยาภัย. (2553) อำนาจรัฐกับการดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหาย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 31
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 31
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0