การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า
การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า
ปี :
[2551]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นฤมล แสงประดับ
ผู้แต่งร่วม :
ชุติมา หาญจวณิช

นฤมล แสงประดับ,ชุติมา หาญจวณิช. [2551]. การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

นฤมล แสงประดับ,ชุติมา หาญจวณิช. ([2551]) การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

นฤมล แสงประดับ,ชุติมา หาญจวณิช. การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2551]. Print.

นฤมล แสงประดับ,ชุติมา หาญจวณิช. ([2551]) การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0