ความหลากหลายของเชื้อราแอสโคมายซิสต์จากดินป่าไม้ ในบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ และความสามารถในการผลิตเอนไซม์บางชนิด
ความหลากหลายของเชื้อราแอสโคมายซิสต์จากดินป่าไม้ ในบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ และความสามารถในการผลิตเอนไซม์บางชนิด
ชื่อเรื่อง :
ความหลากหลายของเชื้อราแอสโคมายซิสต์จากดินป่าไม้ ในบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ และความสามารถในการผลิตเอนไซม์บางชนิด
ปี :
[2552]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
โสภณ บุญลือ
ผู้แต่งร่วม :
รัตนภรณ์ ลีสิงห์

โสภณ บุญลือ,รัตนภรณ์ ลีสิงห์. [2552]. ความหลากหลายของเชื้อราแอสโคมายซิสต์จากดินป่าไม้ ในบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ และความสามารถในการผลิตเอนไซม์บางชนิด. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

โสภณ บุญลือ,รัตนภรณ์ ลีสิงห์. ([2552]) ความหลากหลายของเชื้อราแอสโคมายซิสต์จากดินป่าไม้ ในบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ และความสามารถในการผลิตเอนไซม์บางชนิด. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

โสภณ บุญลือ,รัตนภรณ์ ลีสิงห์. ความหลากหลายของเชื้อราแอสโคมายซิสต์จากดินป่าไม้ ในบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ และความสามารถในการผลิตเอนไซม์บางชนิด. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2552]. Print.

โสภณ บุญลือ,รัตนภรณ์ ลีสิงห์. ([2552]) ความหลากหลายของเชื้อราแอสโคมายซิสต์จากดินป่าไม้ ในบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ และความสามารถในการผลิตเอนไซม์บางชนิด. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0