ความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ
ความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ
ชื่อเรื่อง :
ความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
รพี พิกุลงาม
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

รพี พิกุลงาม. 2552. ความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

รพี พิกุลงาม. (2552) ความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

รพี พิกุลงาม. ความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552.

รพี พิกุลงาม. (2552) ความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 15
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 15
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0